LEAN in de BOUW

Ook in de bouw- en infrasector kan men lean toepassen.
Trouwens overal waar mensen actief zijn om samen de klant een product of een dienst aan te beiden, kan men lean toepassen !

Elk bouw- of infrabedrijf kan in eerste instantie lean toepassen om intern een cultuur van continu verbeteren op te bouwen. Het gaat dus niet enkel over het toepassen van lean op de werf, maar zeker ook binnen het bedrijf zelf. Het is hier waar de interne waardestromen lopen die het product of de service voor de klant opleveren. Met lean-technieken zal men op zoek gaan mogelijkheden om de “flow” in de opeenvolgende stappen in de belangrijkste waardestroom te verbeteren : verkoop, calculatie, ontwerp, inkoop, werkvoorbereiding, productie, logistiek en montage. Als het bouwbedrijf erin slaagt om meer “flow” in deze interne waardestroom te krijgen en deze daarna continu te verbeteren, zal het hun klanten beter en sneller kunnen bedienen en tegelijkertijd hun interne efficiëntie verhogen. Hiervoor zullen ze dan dezelfde lean-tools voor gebruiken als in de maakindustrie (VSM, Daily stands, SMED, 5S, etcet …) .

Lean 1

T.o.v. de maakindustrie komt er in de bouwsector echter nog een extra dimensie bij voor het implementeren van het lean-gedachtengoed. Deze extra dimensie zit hem in de nodige samenwerking tussen de diverse partijen in een totaal bouw- (of infra)project, gaande van bouwheer, architect, studiebureaus, hoofdaannemer, onderaannemers, leveranciers etcet. Samen vormen zij allen de nodige schakels in de totale waardestroom voor het opleveren van een eindproduct voor de eindklant (bijvoorbeeld een totaal afgewerkt gebouw). De uitdaging is hier om door samenwerking van alle betrokken partijen maximaal flow te krijgen in het bouwproject , met als doel een kortere doorlooptijd, minder faalkosten, en meer tevredenheid bij alle betrokken partijen. Specifieke tools zoals Lean Plannen (op de werf) en zelfs BIM komen hier van pas.

Lean 2