Services

FLAX wil u helpen in het versterken van uw bedrijfsfundamenten en het installeren van de LEAN cultuur.

Wij kunnen dit doen door volgende services aan te bieden :

  • Audits om de huidige toestand in kaart te brengen
  • Training omtrent LEAN en zijn tools
  • LEAN projecten uitvoeren
  • Coaching van leidinggevers tijdens LEAN implementatie
Services 1

Verdere toelichting van de FLAX-services :

  • Via audits de sterktes van de 5 fundamenten van uw bedrijf en de LEAN cultuur op te meten, om zodoende de sterke punten te identificeren, maar uiteraard ook aan te geven waar verbeteringen aangewezen zijn. Samen kunnen we hiervoor een verbeterplan opstellen en implementeren.
    Na een algemene audit van uw bedrijf, kunnen wij aangeven hoe LEAN u kan helpen om de fundamenten van uw bedrijf te versterken en dus de toekomst van uw bedrijf te verbeteren. Voor deze audits komt FLAX op bezoek in je bedrijf. Via gesprekken met medewerkers op alle niveaus en observaties op de vloer, wordt het beeld gevormd. De duur van zo’n audit kan één of meerdere dagen in beslag nemen, afhankelijk van de grootte en complexiteit van het bedrijf, of van de gewenste nauwkeurigheid.
  • Training geven omtrent LEAN. Wat is het eigenlijk, wat kan het betekenen voor uw bedrijf, en hoe werken de diverse LEAN-tools ? Dit kunnen trainingen zijn op alle niveau’s in de organisatie : van management t/m operators. We starten uiteraard liefst wel op management niveau, want daar is het waar de LEAN cultuur start !
  • Projecten doen in het kader van LEAN-implementatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan VSM-projecten (Value Stream Mapping), SMED projecten (Single Minute Exchange of Die), of opzetten van een visual management systeem. Hierbij treedt FLAX als projectleider op, maar gebruikt een team van interne medewerkers om dit als team uit te werken. Indien nodig worden deze mensen eerst getraind om deel te nemen in zo’n LEAN-projectteam.
  • Coaching van managers en medewerkers in de tools en de cultuur van LEAN. FLAX kan niet zelfstandig LEAN komen implementeren. Dit zal nl. gedragen moeten worden door elke leidinggevende in het bedrijf. Hiervoor zal elke leidinggevende een leerproces door moeten. FLAX kan hen ondersteunen in dit leerproces.

Indien u meer wil weten de LEAN-filosofie en hoe LEAN uw bedrijf kan verbeteren, of u wil gebruik maken van een van de services die FLAX aanbiedt, neem dan vrijblijvend contact met ons op.