LEAN Operations

LEAN is een business strategie die leidt tot een mindset, een bedrijfscultuur om alle activiteiten in het bedrijf continu te structureren en te verbeteren, vertrekkende vanuit de eisen en wensen van de klant. Een LEAN cultuur is de aangewezen manier om alle nodige fundamenten die een bedrijf nodig heeft, te installeren en/of te verstevigen. In een LEAN cultuur staan nl. de klant, de mensen, de processen en het continu verbeteren ervan, centraal. Elke werknemer, inclusief management, is dagelijks bezig met het elimineren en voorkomen van verspilling : tijd, werkinhoud, materiaal, etcet... Hierdoor gaat de kwaliteit omhoog, verlagen de levertermijnen, stijgt de motivatie en reduceren uiteindelijk de kosten ! De concurrentiepositie van een bedrijf dat LEAN implementeert, zal zienderogen verbeteren.

“Lean denken” omvat 5 stappen :

 1. Specifiëren van waarde voor de klant (Value for the customer)
  Waar wil de klant wel en niet voor betalen ?
 2. De waardestroom bepalen en verspillingen verwijderen (Value stream)
  Wat zijn de opeenvolgende processtappen om te komen tot je eindproduct of service ?
 3. Zorgen dat het product stroomt (Flow)
  Hoe kunnen de producten of services zo snel mogelijk door de organisatie opgeleverd worden ?
 4. Alles enkel op vraag van de klant (Customer Pull)
  Hoe kunnen we op tijd produceren, zonder produkten op voorraad te leggen ?
 5. Streven naar perfectie (Aim for perfection)
  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dagelijks elk proces verbeteren ?
Lean 1

Deze laatste stap, die ook wel Continu Verbeteren wordt genoemd, is het uiteindelijke doel als men LEAN wil installeren. Stel je voor dat iedereen in je bedrijf er in slaagt om elke dag zijn taak beter te doen dan de dag ervoor, hoe goed wordt dan je bedrijf op de duur wel niet ?

LEAN , wat oorspronkelijk komt van het Toyota Production System, omvat een uitgebreide set van tools om uiteindelijk de cultuur in de praktijk te brengen. De voornaamste tools :

 • Value Stream Mapping – Flow creatie
 • 5S (6S met Safety)
 • A3 problem solving
 • Standard Work
 • Kaizen
 • Visual management
 • Jidoka
 • SMED
 • TPM
 • HOSHIN KANRI
 • Value stream costing
Lean 2

Daarnaast zijn volgende aspecten minstens even belangrijk :

 • Human resources development
 • Change management
 • Project management

LEAN SIX SIGMA

Waar LEAN is, zal Six Sigma meestal niet ver weg zijn. Ze zijn verschillend van aanpak, maar daardoor net complementair om het beoogde doel van het verbeteren van de processen te bereiken. LEAN focust op de FLOW (door verspillingen te verwijderen), terwijl Six Sigma focust op PROBLEMEN (door variatie te verminderen). Six Sigma zal vooral gebruikt worden om de productieprocessen performanter te maken (minder uitval, betere kwaliteit, betere machinerendementen).