Over Flax Consulting

In 2016 richt Ivo Vlassaks zijn eigen consulting bedrijf FLAX op. Via FLAX wil hij zijn brede opgedane kennis aanbieden aan elk bedrijf dat zijn toekomst meer in eigen handen wil nemen, door zijn fundamenten te verstevigen en een LEAN cultuur te installeren.

Ivo Vlassaks is van opleiding Industrieel Ingenieur Elektromechanica. Van kinds af aan was hij altijd geïnteresseerd in techniek : hoe zit iets in elkaar, hoe werkt het, hoe wordt het gemaakt ? Vanaf 1985 heeft hij dan op verschillende sites van Philips , een breed pallet ervaringen opgedaan in productie omgevingen alsook in een projectmatige engineering afdeling (machinebouw).

Services 1

De eerste helft van zijn carriére was hij actief als procesonderzoeker : via Six Sigma methodieken was hij continu op zoek naar oorzaken van variatie. Altijd bezig met de vraag : waarom zijn niet alle produkten die uit de produktieprocessen komen, hetzelfde ? Waar komt deze variatie vandaan, en hoe kan men ze reduceren ? In deze fase ervaarde Ivo dat een bedrijf een aantal goede fundamenten nodig heeft :

  • performante en gestandaardiseerde processen
  • een compleet uitgewerkt kwaliteitssysteem , vertrekkende van klanteneisen
  • goed opgeleide en gemotiveerde mensen

In het tweede deel van zijn carriére nam hij diverse managementfuncties op : productiemanager, project manager en ten slotte operations manager in een engineering omgeving. Hierbij zetelde hij altijd in een management rol waarbij ook de lange termijn strategie van een afdeling of zelfs een totale fabriek, (mede) moest bepaald worden. In deze fase kwam het besef dat naast de 3 eerder genoemde fundamenten ook de volgende 2 heel belangrijk zijn :

  • visie/missie/strategie
  • een cultuur van continu verbeteren.

De laatste jaren kwam dan het besef dat LEAN Operations dé strategie of dé cultuur is die veel, zo niet alle bedrijven in West-Europa, kunnen gebruiken om hier concurrentieel te blijven . LEAN bouwt nl. verder op alle 5 benodigde fundamenten, en de sterke focus op het dagdagelijks continu verbeteren is garantie tot behoud van succes.